แจก Visual Studio Macro: Paste (as Double) Quote String

Post นี้แจก macro code สำหรับ visual studio ชื่อ PasteQuoteString
หน้าที่ของมันคือ ทำการ paste string ที่อยู่ใน clipboard ลงใน code ของเรา
โดยจะใส่ double quote ครอบไว้ให้ และใส่เครื่องหมาย string concatenate ให้ด้วย ในกรณีที่ string มีหลายบรรทัด
Read the rest of this entry »

Advertisements

การทำ Pivot Table กลาง Query ด้วย SQL Server 2005

Pivot Table หมายถึงลักษณะของตารางที่แสดงข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ (Analytic) ไม่ใช่ข้อมูลดิบแบบ Transaction
จุดเด่นที่สังเกตได้ก็คือคอลัมน์ของ Pivot Table จะไม่ตายตัว แต่จะได้มาจากตัวเนื้อข้อมูล ต่างกับ Table ธรรมดา
ที่มักจะ fix คอลัมน์ไว้แล้วว่าประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง และตัวเลขใน Pivot Table ก็มักจะเป็นค่าที่สามารถวัดผล (Measure) ได้
โดยมากมักจะเป็นค่าที่เกิดจาก Aggregate function อย่างเช่น Sum, Avg, Max, Min เป็นต้น
Read the rest of this entry »