ลองเล่น MS Flow + Face API ค้นหาภาพบุคคลจากสื่อโซเชียลอัตโนมัติ

วันนี้ไม่ได้เน้นการ code แต่เน้นการใช้บริการสำเร็จรูปมาประกอบกัน โจทย์ที่ตั้งไว้คือ ต้องการใช้ AI คอยตรวจสอบรูปภาพจากสื่อโซเชียล เช่น Twitter หากพบรูปของบุคคลที่ต้องการ ให้เก็บรูปนั้นไว้ใน cloud storage เช่น OneDrive
Read the rest of this entry »

Advertisements