SQL Query ในการดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นแบบ hierarchy

สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นแบบ hierarchy หรือโครงสร้างต้นไม้ เช่นผังองค์กร, สายบังคับบัญชา มักจะมีการตั้งคำถามว่า หน่วยงานนี้อยู่ในสังกัดหน่วยงานอะไรบ้าง หรือมีพนักงานคนใดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการคนนี้บ้าง เทคนิคการ query เพื่อหาคำตอบสำหรับข้อมูลแบบนี้ต้องใช้การเวียนเกิดหรือ recursion
Read the rest of this entry »

Advertisements