รู้จักกับ Generic Class

Generic class คือลักษณะของคลาสที่ define การทำงานไว้กว้างๆ สามารถนำไปใช้กับตัวแปร Type ใดก็ได้
เมื่อเวลาใช้งานจริง เราจะต้องมีการกำหนด Type ที่ต้องการเจาะจงลงไป แล้วผลที่ได้ก็จะเป็น Type นั้นทั้งหมด
Read the rest of this entry »

Advertisements

รู้จักกับ Nullable

Nullable เป็นชื่อของ Generic Class ชนิดหนึ่ง สำหรับใช้ทำให้ค่าของตัวแปรเป็น null ได้
มันยังไงกันค่าของตัวแปรป็น null ได้ แล้วปกติมันเป็นไม่ได้หรือ
Read the rest of this entry »