เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Linq to SQL ด้วย Load Option

การใช้ Linq to SQL เป็น Data Access Layer นั้นไม่เหมือนกับการเขียน SQL Query แบบเก่า ที่อยากจะ select ฟิลด์ของตารางที่ไป Join มาอย่างไรก็ได้ ตามแนวทางของ Linq to SQL นั้นเราจำเป็นต้องกำหนด Association ระหว่างแต่ละ Entity ให้ชัดเจน แล้วฟิลด์ที่เราจะนำมาแสดงผลก็มาจากการ Navigate ไปตาม Property ของ Entity Object ที่เป็น Association เหล่านี้
Read the rest of this entry »

Advertisements

ทำ Paging ง่ายๆ กับ Linq to SQL

คราวก่อนผมได้พูดถึงฟังค์ชั่น ROW_NUMBER ของ SQL Server 2005 ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการทำ paging
ในทางปฏิบัติแล้ว ถ้าเราใช้ Linq to SQL เราไม่จำเป็นต้องเขียน SQL ซับซ้อนขนาดนั้นก็ได้
Read the rest of this entry »