การ Initialize ตัวแปร

การ Initialize ตัวแปร คือการประกาศตัวแปรพร้อมกับใส่ค่าให้ตัวแปรในทันทีในบรรทัดเดียวกัน
ตัวแปรธรรมดาอย่าง String หรือตัวเลข ก็แค่ใส่เครื่องหมาย = ต่อท้ายเข้าไปตอนประกาศ เช่น
Read the rest of this entry »

Advertisements